Озвучаване, водещ, фотография и видеозаснемане

Озвучаване, водещ, фотография и видеозаснемане Озвучаване (DJ, оркестри, групи, индивидуални изпълнители). DJ е главно действащо …